FC Vikings(Taiwan) statement about WANG,PING-CHENG 王秉程 (2000);HUNG,WEI-HSIANG 洪偉翔 (2000);HSU, KUAN-HUNG 許冠弘 (2000);Marcus Justine Chan(Solomon Islander 2000) ;LIN, TZU-HAO 林子豪 (2000);LIU, KENG-WEI 劉耿維 (2000);KUO, PENG-JUI 郭朋睿 (2000);KUO, TUNG-LIN 郭桐霖 (2001);LU, MIN-HSIU 呂旻修 (2001);LIEN,TSUNG-HAN 練宗翰 (2001);MENG, LI-FEI 孟俐棐 (2003)